"Dr. Mildred Balbin Oliveros: Sa Pagtuklas ng Gamot at Humanitarianism" (BeyondDeadlines.Com)

 

by Vics Magsaysay, PhD

 

"MARAMI sa atin ang “nagsusunog ng kilay” para sa sariling layunin – ang kumita at ng sa gayon ay umigi ang kalagayan sa buhay.

Pero, para naman kay Audrey Hepburn, isang British actress at humanitarian, ang sabi niya: “Habang tayo ay tumatanda, matutuklasan natin na ang isa sa ating dalawang kamay ay para tulungan ang ating sarili, at ang isa naman ay para tulungan ang ating kapwa.”

Nakapanayam ko si Dr. Mildred Balbin Oliveros, isang pharmacist, may ilang buwan na ang nakararaan. Masasabi ko na isa siya sa mga gumagampan sa sinabi ni Hepburn, at ito’y ay kahit noong siya nasa kabataan pa..."

 

Article link:  http://beyonddeadlines.com/2018/07/15/dr-mildred-balbin-oliveros-sa-pagtuklas-ng-gamot-at-humanitarianism/